αὐλῶπις

αὐλῶπις, ιδος, , ([etym.] ὤψ) in Il. always epith. of τρυφάλεια, helmet
A with a tube-like opening between the cheek-pieces (acc. to Sch. with a tube ([etym.] αὐλός) to hold the λόφος), Il.5.182, al.; λόγχη with a socket to hold the shaft, S.Fr.1027;

περικεφαλαία

conical,

Ath.5.189c

, cf. Hsch.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • αυλώπις — αὐλῶπις, η (Α) 1. «αὐλῶπις τρυφάλεια» (Όμηρος) περικεφαλαία με σωληνοειδή υποδοχή απ όπου βγαίνει το λοφίο ή με στενή σχισμή για τα μάτια 2. «αὐλῶπις λόγχη» η λόγχη που έχει αυλάκια από τις δύο μεριές της (Σοφ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < αυλός + ωπις*, θηλ …   Dictionary of Greek

  • αὐλῶπις — with a tube like opening fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐλῶπιν — αὐλῶπις with a tube like opening fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αυλός — Πνευστό μουσικό όργανο αρχαιότατης προέλευσης. Αιγυπτιακές τοιχογραφίες μάς πληροφορούν ότι οι Αιγύπτιοι γνώριζαν τουλάχιστον τρία είδη α.: τους ευθύαυλους μιμ με επιστόμιο και πέντε οπές, τους πλαγίαυλους σέμπι, που παίζονταν περίπου όπως και τα …   Dictionary of Greek

  • αὐλώπιδα — αὐλώ̱πιδα , αὐλῶπις with a tube like opening fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αὐλώπιδι — αὐλώ̱πιδι , αὐλῶπις with a tube like opening fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.